Ara Sant Esteve és una iniciativa municipalista integrada per individus i membres d'entitats, col·lectius i associacions de Sant Esteve Sesrovires, fundada el 2011. Actualment és una candidatura integrada i liderada per membres de Podem, seguint les directives del Consell Ciutadà estatal de Podemos de 29 de novembre de 2014.

El Mirall: Jutgin vostès mateixos...

El Projecte de fer una Residència a Sant Esteve va ser aprovat per majoria del Ple el maig de 2003. Aleshores, mitjançant una Concessió per a la seva construcció i gestió durant 50 anys –que després retornava a l’ajuntament– l’obra no costava ni un euro a l’ajuntament.
El desembre de 2005 s’acordà la seva ubicació a Can Serra, després que es produís  la cessió gratuïta amb el canvi urbanístic de la fàbrica Chupa Chups.
Fou aleshores que l’alcalde Carbonell acordà “rescatar” la Concessió que estava aprovada i va tenir que indemnitzar a l’empresa amb 1.450.000 .
El gener de 2007 es posà la primera pedra  de la Residència de Can Serra i les obres de construcció començaren a primers de març. El nou projecte constructiu s'aprovà inicialment el setembre de 2007 i fins a l’abril del 2008 no s'aprovà definitivament, amb un cost de 10.500.000 euros a càrrec de l’ajuntament i amb les obres a la meitat.
Les obres acabaren finalment el 2010 amb projectes complementaris que la feren ascendir a més de 14 milions d’euros que sumats al rescat de 1.450.000 , donen l’espectacular xifra de més de 15.500.000 de cost vers una subvenció de la Generalitat de només 2 milions. És a dir, una despesa per a l’ajuntament de més de 13.500.000 euros, dels quals, 8 milions foren finançats mitjançant una hipoteca ambLa Caixa”.
L’any 2009, l’ajuntament féu el concurs per a la Gestió del Servei de la Residència per mitjà d’una Societat municipal que es creà a lefecte. El resultat és el contracte a lempresa IDEA SL per 10 anys i amb un cànon anual de 404.000 euros a favor de l’ajuntament.
Però l’any 2010, al juliol i abans d’inaugurar la Residència, l’alcalde Carbonell signa un insòlit document amb l’empresa IDEA SL -concessionària del Servei de la Residència- rebaixant la inversió en parament i altres que havia de fer l’empresa a la Residència i firmant que el cànon anual havia de sortir del resultant de l’anomenat equilibri financer del servei -és a dir, per garantir el negoci a l’empresa es tindrien en compte despeses, costos, facturació, etc. Així quedava en l’aire i per negociar la quantitat exacta del cànon.
L’empresa IDEA SL comença a prestar el Servei l’octubre de 2010 i el 2011 abona en concepte de cànon 27.500 euros, molt lluny dels 404.000 euros inicialment previstos i sense cap reclamació coneguda per part de l’ajuntament ni la societat municipal.
L’any 2012,  la Societat Municipal de l’Ajuntament comença a retenir o no traspassar aproximadament el 50% de la quantitat que subvenciona l’ICASS (Institut Català d’Assistència i Serveis Socials) per a les places públiques  de la Residència. L’Empresa IDEA comença evidentment a reclamar aquestes quantitats, i denuncia també l’estat de l’obra i desperfectes als serveis construïts de l’edifici que no s’arreglen, malgrat l’obra està en garantia. No s’obté cap resposta per part de l’ajuntament.
Ja entrats al 2013, l’empresa IDEA continua reclamant els diners que l’ajuntament no li traspassa de la subvenció de la Generalitat i el mes d’abril reclama oficialment que l’ajuntament li pagui íntegrament els diners de la subvenció de les places de la Generalitat perquè de no fer-ho no podrà assegurar el servei i haurà de demanar que se li rescindeixi el contracte, abonant-se-li les indemnitzacions que li corresponguin.
El mes de maig de 2013 sense resposta oficial de l’ajuntament, l’empresa IDEA, presenta Contenciós Administratiu davant els Tribunals, exposant els fets i denunciant que la retenció dels diners de la subvenció de la Generalitat per part de l’ajuntament posa en greu perill el manteniment del servei. És aquest mes de maig quan l’empresa no paga tot el salari dels treballadors, escudant-se en la no percepció dels diners que l’ajuntament obté de la Generalitat per a la gestió de la Residència, que realitza IDEA.
El passat 18 de juny de 2013, la directora general de I'Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS), Sra. Carmela Fortuny i Camarena, insta l’alcalde Carbonell que aquell mateix mes aboni la quantitat íntegra de la subvenció concedida a l’empresa IDEA que gestiona la Residència o la Generalitat haurà de trencar el conveni de concertació que té amb l’ajuntament.
Textualment, la directora de l’ICASS exigeix al Sr. Carbonell:

per tal d'assegurar la bona gestió del servei públic encomanat i 
d'evitar possibles perjudicis a les persones usuàries de la Residència Can Serra
 i les seves famílies, es requereix formalment a l'entitat municipal (…) 
apliqui puntualment les quantitats abonades per I'ICASS 
a la gestió de les places residencials i de centre de dia de
 la Xarxa de serveis socials d'atenció pública”.


L’endemà, el 19 de juny de 2013, l’alcalde i president de la Societat Municipal de la Residència desconvoca el ple ordinari de l’Ajuntament previst pel mateix dia, per evitar donar explicacions, i convoca amb caràcter extraordinari i urgent el Consell d'Administració de la Societat Municipal per al dia 20 de juny per acordarintervenir el Servei de la Residència concessionat a l’empresa IDEA SL, donant 15 dies a l’empresa perquè pugui al·legar allò que consideri

0 comentarios:

Comenta

|

Fes servir Facebook per comentar el que desitgis...

Comenta el que desitgis, amb respecte si us plau.

Publica un comentari a l'entrada