Ara Sant Esteve és una iniciativa municipalista integrada per individus i membres d'entitats, col·lectius i associacions de Sant Esteve Sesrovires, fundada el 2011. Actualment és una candidatura integrada i liderada per membres de Podem, seguint les directives del Consell Ciutadà estatal de Podemos de 29 de novembre de 2014.

MOCIÓ d'ARAses PER A LA PRESENTACIÓ DELS PRESSUPOSTOS 2012, LA LIQUIDACIÓ 2011 I ELS RESULTATS DE L'AUDITORIA


MOCIÓ: PER A LA PRESENTACIÓ DELS PRESSUPOSTOS MUNICIPALS PER A L’ANY 2012, LA LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DEL 2011 I ELS RESULTATS DE L’AUDITORIA ENCARREGADA.

Atès que l’Ajuntament ha presentat el Pla d’Ajust per a la concessió del Crèdit de pagament de factures pendents al Ministerio de Hacienda del Gobierno de España per a la seva aprovació.

Atès que el termini per a efectuar la Liquidació Pressupostària de les comptes municipals de l’exercici 2011 ha estat superat amb escreix.

Atès que no hi ha cap motiu pel retràs en la presentació dels pressupostos del corrent 2012.

SOL.LICITEM AL PLE DE LA CORPORACIÓ:

Primer.-  
Es doni compte de la Liquidació efectuada dels Pressupostos Municipals de l’exercici 2011.

Segon.-               
Es presentin el Pressupostos Municipals per l’actual exercici de 2012.

Tercer.-               
Es doni compte dels resultats -o en el seu cas del seu estat- de l’auditoria de comptes Municipals encarregada a finals de 2011.


Joan Galceran i Margarit
Portaveu del Grup Municipal “ARAses”
                                                          
Sant Esteve Sesrovires,  7 de maig de 2012

0 comentarios:

Comenta

|

Fes servir Facebook per comentar el que desitgis...

Comenta el que desitgis, amb respecte si us plau.

Publica un comentari a l'entrada