Ara Sant Esteve és una iniciativa municipalista integrada per individus i membres d'entitats, col·lectius i associacions de Sant Esteve Sesrovires, fundada el 2011. Actualment és una candidatura integrada i liderada per membres de Podem, seguint les directives del Consell Ciutadà estatal de Podemos de 29 de novembre de 2014.

Moció d'ARAses per a la informació del Pla d'Ajust Rebutjat


MOCIÓ al ple ordinari de maig de 2012, PER A LA INFORMACIÓ I REVISIÓ DEL PLA D’AJUST MUNICIPAL  REBUTJAT PEL MINISTERIO DE HACIENDA, presentada pel Grup Municipal “ARA I SEMPRE SANT ESTEVE”

Atès que en el Ple Ordinari de data 21 de març es presentà per urgència un “Donar Compte” de les factures que el govern municipal PSC-Entesa havien ja presentat al Govern de l'Estat el dia 15 de març, sense que els Grups Municipals de l'oposició poguessin veure l'expedient de les factures ni fer cap debat.

Atès que el passat dia 29 de març el govern del PSC-Entesa va convocar un Ple Extraordinari i Urgent per l'endemà dia 30 de març per aprovar -com així van fer- i remetre a l'Estat el Pla d'Ajust Municipal per tal que financin el pagament de les factures municipals pendents de pagament, que se’ls hi van remetre l’esmentat dia 15 de març.

Atès que aquest  Pla d'Ajust Municipal  tampoc el vam veure ni conèixer abans, ni tan sols en el mateix Ple, i va ésser aprovat pels actuals governants del PSC-Entesa, sense poder fer un debat en profunditat, tant necessari com obligat.

Vist que el passat dia 3 d'aquest mes d’abril, la Secretaria Municipal ens envià per correu electrònic el referenciat Pla d'Ajust Municipal, però no la relació de factures que el justifiquen i l'obliguen a fer i aprovar, per tal que l'Estat autoritzi i avali el crèdit bancari per el seu pagament.

Vist, que segons la premsa i la pròpia pàgina web municipal, informa aquest cap de setmana que el Pla d’Ajust Municipal de l’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires, ha estat  REBUTJAT,  per part del Ministerio de Hacienda.

Es proposa al Ple Corporatiu, els següents acords:

Primer.-   Es doni compte per part de la coalició del govern municipal Entesa/psc, de les raons i els seus motius, que han portat a aquesta denegació del Pla d’Ajust Municipal pel Ministerio de Hacienda.

Segon.-    Crear una Comissió del govern municipal i representants de tots el Grups Municipals, per tal d’estudiar, revisar i proposar un Pla d’ajust Municipal que complint amb la legalitat, sigui també just i adequat per a tota la població sesrovirenca.

Sant Esteve Sesrovires a, 14 de Maig de 2012
                                                                                                              
 Joan Galceran i Margarit   

                                                                                                 
Portaveu  del Grup  Municipal “ARAses”

0 comentarios:

Comenta

|

Fes servir Facebook per comentar el que desitgis...

Comenta el que desitgis, amb respecte si us plau.

Publica un comentari a l'entrada