Ara Sant Esteve és una iniciativa municipalista integrada per individus i membres d'entitats, col·lectius i associacions de Sant Esteve Sesrovires, fundada el 2011. Actualment és una candidatura integrada i liderada per membres de Podem, seguint les directives del Consell Ciutadà estatal de Podemos de 29 de novembre de 2014.

MOCIÓ d'ARAses DE RECOLZAMENT A LA ILP DE LA DACIÓ EN PAGAMENT, PARALITZACIÓ DELS DESNONAMENTS I DE LLOGUER SOCIAL


MOCIÓ: DE RECOLZAMENT A LA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR DE LA REGULACIÓ DE LA DACIÓ EN PAGAMENT, DE PARALITZACIÓ DELS DESNONAMENTS I DE LLOGUER SOCIAL


Vist que segons les dades del Consell General del Poder Judicial, només entre 2007 i el tercer trimestre de 2011 s’han produït a Espanya 151.369 processos de desallotjament com a conseqüència dels més de 328.000 procediments d’execució hipotecària iniciats, fets que també han afectat Sant Esteve Sesrovires.

Vist que aquesta legislació que permet que les entitats financeres s’adjudiquin els habitatges pel 60% del valor de taxació no nomes és anòmal i no té comparativa amb les legislacions d’altres països del nostre entorn, sinó que a més era desconeguda per les famílies quan varen signar els contractes hipotecaris molts cops amb informació insuficient i enganyosa.

Vist que considerem inadmissible i totalment injust que en un Estat social i democràtic de dret, que recull el dret a un habitatge digne i adequat a través de mandat constitucional, totes les conseqüències de la crisi recaiguin sobre la part més vulnerable del contracte hipotecari.

Considerant que els efectes dramàtics es concentren a l’àmbit municipal, ja que és als serveis socials de les administracions locals on s’adrecen majoritàriament les persones i famílies afectades en busca d’ajut.

Es proposa al Ple Municipal de Sant Esteve Sesrovires l’adopció dels acords següents:
  • Donar recolzament al procés de recollida de signatures que faci possible la discussió parlamentària d’una reforma de la Llei, a través de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) -impulsada per CC.OO, Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC), Observatori DESC, Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya i UGT- amb la finalitat de regular la dació en pagament amb efectes retroactius, una moratòria immediata dels desnonaments i la reconversió de les hipoteques en lloguer social, com a mesura de mínims destinada a garantir el dret a l’habitatge de les persones afectades per execucions hipotecàries.
  • Facilitar el procés de recollida de signatures de les persones i entitats al municipi mitjançant l’habilitació de zones itinerants de recollida de signatures a l’ajuntament i als locals de titularitat municipal per als fedataris de la ILP que ho sol·licitin durant el procés.
  • Fer públic aquest acord i periòdicament el calendari de punts de recollida de signatures en el municipi a través de les vies de comunicació ordinàries de què disposa el consistori.
  • Enviar copia escanejada del present acord a la Comissió promotora de la Iniciativa Legislativa Popular de regulació de la dació en pagament, de lloguer social i de paralització dels desnonaments a la adreça electrònica: contacto@quenotehipotequenlavida.org


Laura Haba Jiménez (Fedatària de la ILP)
Regidora del Grup municipal ARAses                                                    
Sant Esteve Sesrovires,  14 de maig de 20120 comentarios:

Comenta

|

Fes servir Facebook per comentar el que desitgis...

Comenta el que desitgis, amb respecte si us plau.

Publica un comentari a l'entrada